Đôhair cần tuyển thợ phụ tóc nữ

Địa điểm làm việc: Khánh Hòa

Ngành nghề: Khác

Hạn nộp: 14/07/2018

Mô tả

ĐÔHAIR CẦN TUYỂN THỢ PHỤ TÓC NỮ
- Biết gội đầu, làm móng, tay nghề tóc yếu được đào tạo thêm.
- Lương cơ bản từ 2.500.000đ - 3.500.000đ
Liên hệ: 0969.349.363 (25 Thuỷ Xưởng, Phương Sơn, Nha Trang) gần siêu thị Lotte.  
Megan wrote
Hi Bob. What time will be the meeting ?
Hi Megan. It's at 2.30PM
Megan wrote
Will the development team be joining ?
Yes sure. I invited them as well
2:30PM
Megan wrote
Noted. For the Coca-Cola Mobile App project as well ?
Yes, sure.
Please also prepare the quotation for the Loop CRM project as well.
3:15PM
M
Megan wrote
Noted. I will prepare it.
Thanks Megan. I will see you later.
Megan wrote
Sure. See you in the meeting soon.
General Settings
Email Notifications
Site Tracking
SMS Alerts
Backup Storage
Audit Logs
System Settings
System Logs
Error Reporting
Applications Logs
Backup Servers
Audit Logs